Nej till Sexköp

Vad kan du göra?

Köp inte sex!

Mer än var tionde man i Sverige har någon gång köpt sex. Många tycker att det är skillnad på att köpa sex av en kvinna som tvingats hit genom människohandel och en ”vanlig” prostituerad, men det är svårt att avgöra vad som är vad. Många har en felaktig bild av de verkliga förhållandena för kvinnorna. När man inte ser uppenbara tecken som blåmärken och rädsla, intalar sexköparna sig själva att de möter ”egna företagare”. Sanningen är att det inte är så vanligt att kvinnorna utsätts för fysiskt våld. Eftersom prostituerade också spelar en roll för att passa kunden och uppmanas säga att de agerar på egen hand blir det ännu svårare att avgöra om människohandel ligger bakom eller inte. Men, utan sexköpare skulle det inte finnas några offer för människohandel. Så enkelt är det. Det är alltid ett brott i Sverige att betala för sexuella tjänster!

Var uppmärksam på tecken på människohandel i din närhet

Det är inte lätt att identifiera människor som är utsatta för människohandel. Mycket sker under ytan, men här är några saker du kan vara uppmärksam på: Tecken på att en person verkar stå under någon annans kontroll, inte kan röra sig fritt, visar rädsla och/eller depressionssymptom, är isolerade och oförmögna att orientera sig i den svenska miljön. Att de inte vet vilken adress de bor på, inte vet vart de är på väg om de färdas i en bil och så vidare. Kvinnor som saknar identitetshandlingar. Kan upptäckas vid exempelvis tandläkar- eller läkarbesök. Utländska kvinnor som är anmälda till kurser på universitet, men som aldrig dyker upp. Många kvinnor kommer in i Sverige på laglig väg, till exempel under förespegling att de ska studera. Misstänksamma webbsidor, foruminlägg eller annonser på Internet, exempelvis med kvinnor som marknadsförs genom sin etnicitet och erbjuder billigare tjänster, yngre kvinnor och minderåriga flickor etc. Ett tecken på att prostitutionen är organiserad är att flera olika annonser är utformade på liknande sätt. I regel formuleras annonser på ett sådant sätt att det ska se ut som om kvinnorna är självständiga entreprenörer. Onormal aktivitet i till exempel en trappuppgång, med många människor till/från en lägenhet. Det vanligaste är att kvinnor som är offer för människohandel prostitueras i lägenheter. Oftast handlar det om hyreslägenheter i större komplex med hög omsättning av hyresgäster, men en dyr våning mitt i stan kan tyda på en mer organiserad handel med mycket pengar. Ett sätt att bedriva prostitutionsverksamheten så diskret som möjligt är att byta bostäder med jämna mellanrum.

Kontakta polisen!

Tipsa polisen om du misstänker prostitution eller människohandel. Ring 114 14. Om du ser något misstänkt, koncentrera dina iakttagelser mot brottslingen, inte mot offret. Fokusera på:

  • Typ av fordon, färg, registreringsnummer etc
  • I vilken riktning en eventuell förflyttning sker
  • Utseende på den som misstänks för brott: längd, klädsel, hårfärg, språk
  • Eventuella andra personer i gruppen

Ju fler tips polisen får in, desto större chans har de att agera!

Agera – eller stöd andra som gör det

Gå med i eller stöd organisationer som arbetar mot människohandel och prostitution. Stöd även arbetet för att ge både kvinnor och män möjlighet till egen försörjning och bättre levnadsvillkor i sina hemländer. Fattigdom, arbetslöshet och sociala klyftor är en grogrund för både brottslighet och prostitution.

Lär dig mer

Läs böcker, se film, sök information på Internet eller biblioteket. Det finns även massor av avhandlingar och rapporter om människohandel och prostitution hos myndigheter och frivilligorganisationer. Några av dem hittar du här