Nej till Sexköp

Världens tredje största organiserade brottslighet – i en lägenhet nära dig

Om människohandelArbetslöshet, fattigdom, brist på utbildning och ojämställdhet bidrar till att kvinnor lockas, luras eller tvingas lämna sina hemländer och gå in i prostitution. De försätts i psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt underläge och utnyttjas cyniskt av både säljare och köpare i en verksamhet som betraktar människor som varor. FN och IOM (International Organization for Migration) beräknar att cirka två miljoner unga flickor och kvinnor årligen transporteras mellan eller inom länder i syfte att utnyttjas sexuellt. Siffrorna ökar, även i Sverige, som både utgör transitland och destinationsland för människohandel, eller trafficking. Den internationella handeln med kvinnor och barn uppskattas göra vinster på sju miljarder dollar om året. Flickor som kan ha upp till tjugo kunder om dagen och dra in 200 000-300 000 kronor i månaden är en lukrativ inkomstkälla. Särskilt eftersom människohandlarna inte behöver kosta på dem något, knappt mat. ”Varan” kan dessutom utnyttjas om och om igen, som prostituerad, som arbetskraft, knarkkurir eller för att begå stölder. Medan handeln med vapen och droger medför stora risker och långa straff är risken att åka fast för handel med människor liten, och straffen betydligt lägre. Men för kvinnorna som utsätts handlar det om ett ofattbart lidande, såväl fysiskt som psykiskt. De sociala följderna blir också allvarliga. De som trots svårigheterna ändå kan återvända hem riskerar att bli utstötta från sina familjer och får svårt att försörja sig. Samhällets kostnader för att ta hand om människohandels offer är också stora. Lär dig mer om hur människohandeln går till