Nej till Sexköp

Nyheter

2016-04-01

UMO ungdomsmottagningen på nätet

Här finns bra tips för dig som är ungdom mellan 13-25 år om sex, hälsa och relationer.


2016-03-18

Förekomst av sex mot ersättning och sexuellt riskbeteende

Det saknas svenska systematiska undersökningar kring erfarenhet av sex mot ersättning. Det konstaterades i den senaste nationella omfattningskartläggningen som genomfördes av Länsstyrelsen i Stockholm 2015. I de befolkningsstudier som gjorts under de senaste 20 åren ligger andelen vuxna män som uppger att de någon gång gett ersättning för sex är mellan 8 och 13 procent. Runt en procent av männen svarar att de gett ersättning för sex under det senaste året. Läs mer på folkhälsomyndighetens webbplats


2016-03-02

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om sexuell utsatthet

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen (SoS) tillhandahåller därför utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.  SoS har också tagit fram en utbildning på webben som har två inriktningar, en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Utbildningen innehåller bland annat filmer och praktiska övningar. länk till utbildningen

2016-01-26

Osynlig-Synlig verklighet

Länsstyrelsen i Jönköping har kartlagt prostitutionen i länet. Studien visar att det finns 38 pojkar/unga män och 107 kvinnor/flickor som säljer sex eller har sex mot ersättning under 2014. Ta del av rapporten.  2015-18-osynlig-synlig-verklighet2


2015-12-15

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt material om sex mot ersättning

Utbildningsmaterialet handlar om stöd och hjälp till personer som fått ersättning för sexuella tjänster. Materialet fungerar som en fördjupning till webbutbildningen om sex mot ersättning. Det riktar sig både till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Länk till utbildningsmaterial


2015-12-10

Ny kartläggning av människohandel med barn i Sverige

En ny kartläggning av misstänkt människohandle med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av dessa har inte ett enda fall lett till åtal. Läs mer.


2015-12-07

Uttalande från aktörerna bakom Samverkan mot våld

Under november gjorde SVT Norrbotten ett inslag om polisens arbete med prostitution och människohandel. I samband med detta gjorde aktörerna bakom Samverkan mot våld ett uttalande om vilket arbete som pågår i Norrbotten.

Samverkan mot våld -uttalar sig kring arbetet med prostitution i Norrbotten

 

 

 


2014-12-17

Resekurage

För att öka kunskapen och uppmuntra svenskar på resa att tipsa polisen vid misstankar om sexuella överepp, genomför nu länsstyrelserna i sambarbete med Polisen och World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

Vad kan jag göra?
Svenska reser mycket och därför kan vi också göra skillnad. En nygjord undersökning av Länsstyrelsen visar att endast en av tio svenskar vet hur man ska gå tillväga vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn utomlands. Undersökningen visar också att majoriteten tror att det krävs tydlig bevisföring, som exempeliv en bild eller ett namn på förövaren vid tips till polisen, trots att det räcker med en misstanke.

Hur tipsar jag?
Det finns flera sätt att tipsa vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands. Det kan ske direkt till svensk polis via resekurage.se eller till den lokala polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts. Bäst är att anmäla både lokal och svensk polis. Utöver resekurage.se kan man även ringa till svenska Polisen 114 14 från Sverige eller 0046 77 114 1400 från utlandet.


2014-09-24

Utbildningsdag Sex mot ersättning 21 oktober

21 oktober anordnar Kunskapsnätverket HIV/STI Norr, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting en utbildningsdag om Sex mot ersättning i Umeå. Under dagen finns bland annat möjlighet att se teatern ”14 år till salu” efter Caroline Engvalls bok med samma namn samt lyssna till Länsstyrelsen Stockholms nationella metodstöd rörande prostitution och människohandel.

Utbildningsdagen är en fortsättning på en utbildningsdag som arrangerades i Umeå hösten 2013 men är öppen även för personer som inte deltog då. Under dagen går vi djupare in på området sex mot ersättning och får inblickar i området både från en regional, nationell och internationell synvinkel.

Utbildningdagen är kostnadsfri och för den som vill finns möjligheten att bara delta under teatern ”14 år till salu”. Anmälan görs via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida där program och mer information finns.


2014-05-20

Stöd från Nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel

Nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder stöd till verksamheter som kommer i kontakt med personer där det finns indikationer på att de är offer för människohandel.

Sekretariatet kan bistå med metodstöd i ärenden och via NMT (Nationellt metodstödsteam) länka er till personer med expertkunskap inom området för att underlätta handläggningen.

Kontakt
Nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn: 010-223 11 40
E-post: nmt.stockholm@lansstyrelsen.se

Mer information om NMT:s verksamhet finns på deras hemsida.