Nej till Sexköp

Nyheter

2017-03-16

Antal fall av misstänkt människohandel ökade under 2016

– De flesta fall rör sig om personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Klicka på bilden för att läsa rapporten.


2016-12-08

Samverkan behövs för stöd till utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Under hösten har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland tillsammans kartlagt omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kartläggningen visar att många är utsatta, och att mer behöver göras för att ge dem stöd och för att lagföra köparna.                    

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

– Vi gör redan ett bra arbete, och vi har goda förutsättningar att kunna utveckla detta, säger Eva Norlin, regionkoordinator inom prostitution och människohandel i de fyra norrlänen.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

– Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är strukturella problem som handlar om mänskliga rättigheter, säger Lisa Lundström, Utvecklingsledare Våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Norrbotten. Att motverka dessa problem är ett sätt att arbeta för social jämlikhet och jämställdhet i samhället, säger Lisa Lindström

Länk till kartläggningen


2016-10-27

Ny webbplats för arbetet för prostitution och människohandel

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?
Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel. Läs mer på webbplatsen NMT Sverige.

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000

 


2016-10-18

I samband med att det är att det är EU:s dag mot trafficking och människohandel

startar en nationell kampanj med fokus på efterfrågan och den som köper sex.

Köp av sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan 1999. Den som har en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning kan dömas till böter eller fängelsestraff upp till ett år. Ersättningen kan vara både ekonomisk eller att personen får annan typ av ersättning så som, narkotika, alkohol, kläder eller mobiltelefon. Även försök till köp av sexuell tjänst är straffbart. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster.

På webbsidan Du Avgör finns information. #Duavgör

 

 


2016-09-28

Temadagar om sex mot ersättning med fokus på efterfrågan

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

2014 genomfördes den senaste kartläggningen av omfattningen av köp av sexuella tjänster i Sverige. Den visar att 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv har köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

Orter, datum och anmälan

Luleå 1/12: Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34 Luleå

Östersund 2/12: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 Östersund

Umeå 7/12: Folkets hus Umeå, Skolgatan 59 Umeå

Härnösand 8/12: Härnösands teater, Storgatan 9 Härnösand

Anmäl dig till det tillfället som passar dig bäst. Anmälan till de olika orterna sker via respektive länsstyrelses kalender, följ länkarna ovan.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende, kvinno- och tjejjourer, skola, elevhälsa, personal på boenden för ensamkommande ungdomar m.fl.


2016-09-26

Ny regionkoordinator mot prostitution och människohandel

Sedan augusti finns det en gemensam regionkoordinator, Eva Norlin, för området prostitution och människohandel för länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Mer information om regionkoordinatorn och dennes uppgifter hittas på Länsstyrelsen Västerbottens webbsida. Eva nås på eva.norlin@umea.se eller 070-328 48 69.

 


2016-07-19

Porr och prostitution

Dags för #porrfritt och att begränsa spridningen av pornografi – på ett fullsatt seminarium i Almedalen lyfte Unizon tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Roks frågan om porren och hur vi kan begränsa spridningen.

Unizon lanserade också rapporten Porr och prostitution – en rapport om utsatthet och efterfrågan. Rapporten beskriver bland annat jourernas möten med framförallt kvinnor och tjejer som utsätts för och i prostitution, som tvingas ha sex med män för att få kläder till sig själva och barnen, gymnasietjejer som träffar sexköpare som en form av självskada, kvinnor som säljer sex i utbyte mot droger eller tak över huvudet och kvinnor som utsätts för människohandel.


2016-05-23

Nationell heldagskonferens om prostitution och människohandel – fokus på efterfrågan

Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 har det nationella samordningsuppdraget att arbeta mot prostitution och människohandel, bjuder in till nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. Konferensen fokuserar på frågor kring efterfrågan på sexuella tjänster och bjuder på spännande och aktuella föredrag.

Medverkar gör bland annat:
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel
Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel
Simon Häggström, Kriminalinspektör och chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp
Anna Lagerdal, Kriminalinspektör
Max Waltman, Fil.dr, Gästforskare vid Harvard University

Anmäl dig senast den 29 september. Konferensen är kostnadsfri, men platserna är begränsade. OBS! Anmälan är bindande

Mer information om program och länk till anmälan


2016-05-13

Manual till stöd vid misstanke om människohandel

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en manual i syfte att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden, men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Manualen går att ladda ner eller beställa på Länsstyrelsen Stockholms hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2016/Pages/manual-vid-misstanke-om-manniskohandel—skydd-och-stod-till-manniskohandelsoffer.aspx


2016-05-09

Ny svensk ambassadörtjänst för arbetet mot människohandel

Regeringen har beslutat att inrätta en ny ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel. Beslutet innebär att Sveriges internationella roll som framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna stärks. Per-Anders Sunesson, idag enhetschef på Socialdepartementet, tillträder den nya tjänsten den 16 maj i år.

Ambassadören ska bidra till att uppfylla målet (16.2) i Agenda 2030 om att ”eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn”.