Nej till Sexköp

Lär dig mer

Här hittar du fördjupningstips

Rapporter och kartläggningar

Internationella

Nationella

  • Kartläggning om människohandel med barn i Sverige

Regionala

Övrigt

Vad säger lagen?

Förbud mot köp av sexuella tjänster

Den 1 januari 1999 infördes Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Den innebär att köp av, eller försök till köp av, sexuella tjänster är en kriminell handling som straffas med böter eller upp till ett års fängelse. De prostituerade kvinnorna riskerar däremot inga rättsliga påföljder. Den så kallade sexköplagen finns i Brottsbalken 6 kap. 11 §. Mer information om lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst

Lagen mot koppleri

Bestämmelser mot koppleri har funnits länge i strafflagstiftningen. Koppleri är när en person främjar eller på ett otillbörligt sätt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Brottsbalken 6 kap. 12 § om koppleri och grovt koppleri.

Lagen mot människohandel

I likhet med köp av sexuell tjänst är människohandel ett brott som nyligen införts i strafflagstiftningen. Människohandel blev straffbart år 2002 och är ett brott mot en persons frihet och frid. Bestämmelsen tar även upp andra former av utnyttjanden och finns i Brottsbalken 4 kap. 1 a §.

Antal lagförda 2007

Antalet anmälningar som rör människohandel för sexuella ändamål och grovt koppleri har ökat i Sverige de senaste åren. Det hänger enligt bedömare ihop med en kombination av ökade kunskaper och uppmärksamhet inom polisen, samt en faktiskt expansion av verksamheten. Under 2007 blev totalt 110 personer lagförda för sexköp, koppleri och människohandel i Sverige. För köp av sexuell handling dömdes 33 personer till böter och 50 till strafföreläggande och 2 fick åtalsunderlåtelse. För koppleri fick elva personer fängelsedom, åtta villkorlig dom och en strafföreläggande. För grovt koppleri och människohandel fick fem respektive två personer fängelsedom. Mellan 2006-2008 anmäldes två fall av koppleri och fem fall av sexköpsbrott i Västerbotten. Inga fall av människohandel har anmälts i Västerbotten sedan lagen infördes 2002. Källa: Brottsförebyggande rådet

Nordiska lagar

Norge införde vid årsskiftet 2008/2009 ett förbud om köp av sexuella tjänster. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Den norska lagen gör det också straffbart om att köpa sexuella tjänster i utlandet (något som inte finns med i den svenska lagstiftningen). Finland införde 2006 ett förbud mot sexköp men endast om kvinnan är offer för människohandel eller koppleri. Danmark avkriminaliserade prostitution 1999. Island avkriminaliserade prostitution 2007. Alla nordiska länder har förbud mot koppleriverksamhet och människohandel men definitioner skiljer sig åt.

Myndigheter

Organisationer

Boktips

  • Spelat liv, Eek Louise
  • Såld, Efron Vera
  • Box 21, Roslund Anders
  • Smuts, Wennström Katarina
  • Vad har mitt liv med Lilja att göra?, Svenska Filminstitutet
  • 14 år till salu, Caroline Engvall