Nej till Sexköp

Kalenderarkiv

Visa kommande händelser
12 8 2016

Temadag Sex mot ersättning – fokus efterfrågan, 8 december 2016

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

8 december anordnas dagen i Härnösand, för program och anmälan se Länsstyrelsen Västernorrlands kalender.


12 7 2016

Temadag Sex mot ersättning – fokus efterfrågan, 7 december 2016

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

7 december anordnas dagen i Umeå, för program och anmälan se Länsstyrelsen Västerbottens kalender.


12 2 2016

Temadag Sex mot ersättning – fokus efterfrågan, 2 december 2016

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

2 december anordnas dagen i Östrsund, för program och anmälan se Länsstyrelsen Jämtlands kalender.


12 1 2016

Temadag Sex mot ersättning – fokus efterfråga, 1 december 2016

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

1 december anordnas dagen i Luleå, för program och anmälan se Länsstyrelsen Norrbottens kalender.

 


10 13 2016

Nationell heldagskonferens om prostitution och människohandel – fokus på efterfrågan

Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 har det nationella samordningsuppdraget att arbeta mot prostitution och människohandel, bjuder in till nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. Konferensen fokuserar på frågor kring efterfrågan på sexuella tjänster och bjuder på spännande och aktuella föredrag.

För mer information och länk till anmälan


4 14 2016

Konferens om ungas utsatthet för sexuellt våld

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Sexuell hälsa/hivprevention och Kompetenscentrum för brottsutsatthet bjuder in till en konferens om ungas utsatthet för sexuellt våld.

Datum: torsdagen den 14 april 2016
Tid: klockan 08.30 – 16.00
Plats: Radisson Blue Scandinavia Hotell, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Läs mer och anmäl dig på http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/apr/Pages/144-konferens-om-ungas-utsatthet-for-sexuellt-vald.aspx

(mer…)


10 21 2014

Utbildningsdag Sex mot ersättning 21 oktober

21 oktober anordnar Kunskapsnätverket HIV/STI Norr, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting en utbildningsdag om Sex mot ersättning i Umeå. Under dagen finns bland annat möjlighet att se teatern ”14 år till salu” efter Caroline Engvalls bok med samma namn samt lyssna till Länsstyrelsen Stockholms nationella metodstöd rörande prostitution och människohandel.

Utbildningsdagen är en fortsättning på en utbildningsdag som arrangerades i Umeå hösten 2013 men är öppen även för personer som inte deltog då. Under dagen går vi djupare in på området sex mot ersättning och får inblickar i området både från en regional, nationell och internationell synvinkel.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och för den som vill finns möjligheten att bara delta under teatern ”14 år till salu”. Anmälan görs via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida där program och mer information finns.


4 2 2014

Ungas utsatthet på nätet

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en halvdagsutbildning om ungas utsatthet på nätet. Ämnet belyses utifrån frågor om grooming och sex mot ersättning.

Lennart Nylund föreläser utifrån Ungdomsstyrelsens arbete med ”unga, sex och internet” medan åklagare Ulrika Rogland berättar om sina erfarenheter från fallen ”Alexandramannen” och ”Malmöfallet”.

För mer information, läs Inbjudan


12 11 2013

Sex mot ersättning

Länsstyrelsen Västerbotten och Kunskapsnätverket Hiv/STI Norr bjuder in till en utbildningsdag om sex mot ersättning.

11 december 9:30-16:00 på landstingshuset i Umeå.  För mer informtion om program och anmälan klicka på inbjudan .

 


11 18 2013

Sex mot ersättning

Välkommen till utbildningsdag om sex mot ersättning, måndagen den 18 november 2013 kl 09-16 på landstingshuset i Luleå.

för mer information läs i Inbjudan.


12 14 2011

Nationell konferens om prostitution och människohandel för sexuella ändamål Den 14-15 december 2011 bjuder länsstyrelesn i Stockholms län in till Nationell konferens om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet med konferensen är att belysa en del av det arbete som har utförts av olika myndigheter och organisationer inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

För detaljerat program läs mer i inbjudan.  Anmäl dig senast den 30 november 2011, via länsstyrelsen i Stockholms hemsida.


10 25 2011

Tryggare kan ingen vara

Nationell trygghetskonferens ,25-26 oktober i Luleå, med fokus på trygghet ur ett genusperspektiv.

Hur kan vi skapa ett tryggt och säkert samhälle? Hur hanterar vi våld och hot mot personal inom vården? Hur bryter vi normer och invanda mönster för att bidra till ett bättre samhälle för alla?

En av många seminarier är Människohandel i norra Sverige . Föreläsningen hålls av Anna Ivaska, Analytiker vid Polismyndigheten i Norrbotten och  Lisa Lindström, Länsstyrelsen samordnar bla frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Anna har under 2009-2010 arbetat med att kartlägga prostitution för sexuella ändamål i de fyra nordligaste länen. Under 2011 fortsätter arbete i Norrbotten.

För anmälan www.trygghetskonferensen.nu


7 7 2011

Vår tids slaveri- trafficking. Varför är det så tyst?

Människohandel med utdragna sexuella övergrepp drabbar varje år hundratusentals – kanske miljoner – kvinnor och barn i världen. Också Sverige är involverat. Vad kan vi göra för att bryta denna vår tids slavhandel? Vad gör myndigheterna, kyrkorna och andra aktörer? Semariet arrangeras av tidningen Dagen och frälsningsarmén För mer information klick på länken nedan. http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8573


1 1 1970

Grundutbildning

om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Stockholm välkomnar dig till en grundutbildning om prostitution och människohandel den 7 maj på folkets hus i Umeå.  För att anmäla dig klicka på inbjudan.