Nej till Sexköp

Människohandel för sexuella ändamål – vår tids slavhandel

Människohandel är världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet efter den illegala handeln med vapen och narkotika. Det är en mycket cynisk verksamhet, där kvinnor och barn är lönsamma varor som utnyttjas om och om igen. Till Sverige transporteras uppskattningsvis 400-600* unga kvinnor årligen för att tvingas sälja sex. De kommer till en skoningslös tillvaro där den fysiska och psykiska hälsan ständigt hotas och där rädsla, skam och isolering gör det svårt att ta sig ur slaveriet. En stor del av människohandeln är osynlig, men den är ytterst verklig. Även i Västerbotten och Norrbotten. Därför måste vi göra mer för att motverka den. I Västerbotten och Norrbotten arbetar Länsstyrelserna, Migrationsverket, Polisen, Region Västerbotten, Kommunförbundet Norrbotten, Umeå universitet, Norrbottens och Västerbottens läns landsting, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten tillsammans för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål och för att öka skyddet och stödet till de kvinnor som är utsatta. Den här kampanjen presenteras av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten och är en del i arbetet med att förbättra arbetet i länet med frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

*Rikskriminalpolisen lägesrapport 6, rapport 2004:2, 1 jan-31 dec 2003, Människohandel för sexuella ändamål. Uppskattningar som dessa görs inte längre på grund av att resultaten beror mer på hur stora resurser som tilldelats frågan än hur många som faktiskt utsätts för människohandel.